Leverantör

Fakturering

Studentmedia använder fakturainscanning. Fakturor som ställs till vår besöksadress kommer därför inte att mottas av vår ekonomiavdelning och kan därför inte betalas. Efterföljande ränte- och inkassokostnader på fakturor som ställts till felaktig adress kommer bestridas.

För korrekt fakturaadress, kontakta ekonomi@studentmedia.se.