Steg 1 av 3

Vad är syftet med er marknadsföring?

Attrahera elever

Välj detta alternativ om ni vill attrahera elever till utbildningar eller kurser.

Attrahera talanger

Välj detta alternativ om ni vill attrahera talanger till internships eller traineeprogram.

Nå specifik målgrupp

Vill ni nå en specifik målgrupp inom åldersspannet 13-32 år? Välj detta alternativ.